Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden box for you – webshop

Laatste aanpassing: 1 december 2020

Artikel 1 – identiteit van de webshopeigenaar en van de verkoper

De webshop https://www.boxforyou.be is eigendom en valt onder de verantwoordelijkheid van:

Brodarto BV
Kijkuitstraat 80,
2920 Kalmthout, België
tel : +32 (0)472513167
e-mailadres: info@boxforyou.be
ondernemingsnummer:  BE 0874.864.477

Artikel 2 – toepasselijkheid & voorwaarden

2.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle documenten opgemaakt tussen iedereen (hierna genoemd “de klant”) die een transactie onder welke vorm dan ook aangaat met de webshop of met box for you (hierna genoemd “box for you”).

2.2 deze algemene voorwaarden zijn de enige toepasbare en vervangen alle andere voorwaarden, behalve bij voorafgaandelijke, door box for you gehand tekende, expliciete en schriftelijke wijziging.

2.3 om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de klant minstens 18 jaar oud zijn. Als de klant geen 18 is, is de toestemming van de ouders of wettelijke voogd vereist. Als box for you merkt dat er een bestelling werd geplaatst door een minderjarige, kan box for you deze bestelling weigeren.

2.4 de klant verklaart zich akkoord met het feit dat hij, bij validatie van de bestelling, de algemene verkoopsvoorwaarden, na deze gelezen en expliciet goedgekeurd te hebben, zonder voorbehoud accepteert.

2.5 als naast de algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Indien de algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden, is de meest voordelige voorwaarde voor de klant van toepassing bij een online aankoop.

Artikel 3 – de bestelling

3.1 als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.

3.2 bij box for you artikels bestellen kan op deze manier:

Om een product online aan te kopen, voegt de klant het product toe aan zijn winkelmandje. Nadien geeft de klant zijn contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kiest de klant de leveringswijze en betaling en eventuele klantenkaartgegevens. Daarna klikt de klant op de knop ‘totaal berekenen’ om een laatste overzicht te krijgen van het totaalbedrag van zijn bestelling inclusief transportkosten. Als laatste stap aanvaard de klant box for you’s algemene voorwaarden en klikt de klant op de knop ‘bestelling betalen’ met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Eens de betaling aanvaard werd is de aankoop definitief. Na de bestelling krijgt de klant van box for you een mailtje ter bevestiging.

3.3 de bestelling is compleet en de overeenkomst tussen box for you en de klant is definitief zodra box for you de bestelling bevestigt per mail en zodra box for you voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen heeft. Indien de uitgever van de kaart van de klant weigert om in te stemmen met de betaling aan box for you, kan box for you niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de bestelling.

Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

3.4 het is mogelijk grote bestellingen te plaatsen bij box for you. Wel moet gezegd worden dat de voorraden hier niet altijd op voorzien zijn. De klant zal dus meestal rekening moeten houden met een wachttijd. De klant wordt hier uiteraard steeds duidelijk over geïnformeerd.

3.5 een geplaatste bestelling is ongeldig als box for you de vaste woon- of verblijfplaats van de klant niet kan vaststellen. Indien box for you dit nodig acht, is box for you gemachtigd bij de klant de nodige gegevens op te vragen.

Artikel 4 – herroepingsrecht

4.1 als de klant goederen bij box for you koopt, heeft de klant gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat de klant de goederen niet wil houden. De klant kan de bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. De kosten hiervoor betaalt de klant zelf. Binnen de 30 dagen nadat box for you de bestelling teruggekregen heeft, betaalt box for you de klant de volledige aankoopprijs ervan terug via overschrijving. Goederen die gepersonaliseerd werden, worden niet teruggenomen!

4.2 vermits er tijdens transporten al eens iets kan gebeuren raadt box for you de klant ten stelligste aan om de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren.

4.3 de directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn dus voor de rekening van de klant

4.4 box for you mag wachten met terugbetaling tot box for you de goederen heeft teruggekregen en geïnspecteerd (zie 4.5)

4.5 tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwacht box for you dat de klant zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als de klant de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag de klant ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als de klant de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

4.6 de klant kan het retourpakket retourneren via de post, een koerier, een afhaalpunt van de koerier

4.7 om het herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, dient de klant de retour aan te melden via een mail naar info@boxforyou.be met duidelijke vermelding van het bestelnummer en de klantgegevens. Box for you zal de klant per  e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

4.8 indien de klant niet over herroepingsrecht beschikt, zal dit door box for you duidelijk in het aanbod althans voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.

4.9 uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

– die door box for you tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant

– die duidelijk persoonlijk van aard zijn

– die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

– die snel kunnen bederven of verouderen

– specifiek bestelde goederen voor de klant

– gepersonaliseerde producten door middel van bestickering, borduring, …

Ook cadeaucheques zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 5 – prijzen

5.1 de op de site vermelde verkoopprijzen zijn aangegeven in euro en inclusief alle belastingen, btw, taksen en diensten. De klant komt dus nooit voor verrassingen te staan. Verzendkosten zijn niet inbegrepen. De eventuele verzendkosten worden de klant aangerekend aan het einde van de bestelling.

5.2 indien er zich voor bestelde artikels onvoorziene leveringsproblemen zouden stellen, zal box for you aan de klant mogelijke alternatieven voorstellen en heeft de klant ten allen tijde het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

5.3 de klant is de prijs verschuldigd die box for you op haar webshop heeft meegedeeld.

5.4 kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod, zoals bijvoorbeeld een verkeerde prijsopgave en/of andere evidente onjuistheden binden box for you op geen enkele manier en kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door box for you worden gecorrigeerd.

5.5 tijdens de periode die box for you in het aanbod vermeldt, wijzigen de prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 6 – productinformatie

6.1 box for you beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat box for you de klant verkoopt. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om de klant een goede beoordeling te laten maken.

6.2 box for you kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden/fouten in de informatie die gegeven wordt bij de artikelen.

6.3 de foto’s die bij de producten weergeven worden, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Ze zijn niet contractueel en verplichten box for you op geen enkele manier. Daarnaast draagt box for you geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de technische informatie en de beschrijving van de producten van onze partners en leveranciers.

Artikel 7 – beschikbaarheid

7.1 box for you kan een bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door de klant besteld product niet op voorraad zou zijn bij de leverancier, verplicht box for you zich er toe de klant binnen 6 dagen na het doorgeven van de bestelling, of van zodra de informatie voor box for you beschikbaar is, hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aangeleverd kan worden.

7.2 als binnen een bestelling een aantal producten niet beschikbaar zijn, dan zullen de beschikbare goederen alvast verzonden worden. Van zodra de resterende artikelen beschikbaar zijn, wordt de rest van de bestelling kosteloos opgestuurd.

7.3 daarnaast is de aangegeven beschikbaarheid ter indicatie en houdt deze geen enkele contractuele verplichting in.

7.4 net zoals bij promotionele acties geldt steeds het principe “op is op”. Box for you is niet verantwoordelijk voor een onvoorziene vroegtijdige uitputting van de voorraad.

7.5 online reserveren is niet mogelijk.

Artikel 8 – betalen

8.1 de klant kan het verschuldigde bedrag betalen met:

Kredietkaart
betalen met kredietkaart opwww.boxforyou.be is veilig, snel en makkelijk. Box for you aanvaardt visa en euro/master card. Het online gebruik van een kredietkaart helpt box for you de behandeling en bevestiging van zijn bestelling te bespoedigen. Beveiliging is van het grootste belang bij online bestellen, daarom gebruikt box for you alleen algemeen geaccepteerde beveiligingstechnologie. Om fraude te voorkomen, accepteert box for you enkel kredietkaarten waarvan het facturatieadres gelijk is aan het afleveradres.

Bancontact
box for you accepteert bancontact/mister cash van alle belgische banken. Het online gebruik van een bankkaart helpt box for you de behandeling en bevestiging van de bestelling te bespoedigen. Beveiliging is van het grootste belang bij online bestellen, daarom gebruikt box for you alleen algemeen geaccepteerde beveiligingstechnologie.

Overschrijving – vooruitbetaling
kiest de klant voor de optie overschrijving – vooruitbetaling, dan maakt de klant het totaalbedrag van de bestelling over op de rekening van box for you. Deze gegevens worden de klant toegestuurd per e-mail. Van zodra box for you de betaling ontvangen heeft (en de gevraagde artikelen zijn op voorraad) verzendt box for you de bestelling.
Opgelet! Vermits een overschrijving steeds enkele dagen in beslag neemt alvorens op onze rekening te verschijnen is dit betaalmiddel niet geschikt voor dringende verzendingen. U kan in dat geval beter online met uw kaart betalen.

Facturen
bedrijven en vrije beroepen hebben de mogelijkheid een factuur aan te vragen bij een online bestelling. Deze wordt samen met de bestelling opgestuurd.

8.2 de klant geeft bij het plaatsen van de bestelling aan hoe de betaling zal gebeuren. Het totaalbedrag van de bestelling, alsook de methode van betalen, worden aan de klant bevestigd in de e-mail die verzonden wordt na het plaatsen van de bestelling.

8.3 om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met ssl technologie en zo over internet verstuurd. Om met ssl te betalen heeft de klant geen speciale software nodig. De klant kan een veilige ssl-verbinding herkennen aan het desbetreffende symbool in de onderste statusbalk van de browser.

8.4 op krediet kopen is niet mogelijk.

8.5 heeft box for you de betaling na 14 dagen niet ontvangen, dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Uiteraard krijgt de klant van box for you ruimschoots op tijd een betalingsherinnering.

Artikel 9 – taksen

Hieronder informeert box for you de klant graag over de verschillende verplichte taksen. Al onze geafficheerde prijzen zijn inclusief taksen.

Artikel 10 – garantie

10.1 box for you garandeert dat de goederen conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de klant ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Box for you garandeert de klant natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

10.2 alle elektrische en elektronische artikelen die box for you aanbiedt genieten twee jaar wettelijke garantie, tenzij de fabrikant een langere garantietermijn voorschrijft. Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging van het defecte artikel. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

10.3 voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft de klant de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de klant het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

10.4 indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij box for you het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden zal de klant zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

10.5 een artikel valt niet onder garantie in de volgende gevallen: indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd. Indien er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met de toestemming van box for you of de fabrikant zijn verricht. Indien de originele factuur niet kan worden voorgelegd, gewijzigd of onleesbaar is. Indien de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik. Indien de beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Indien de beschadiging is ontstaan door een externe oorzaak (vb. Vallen, bliksem, stroomstoring, etc.).

10.6 een artikel kan worden teruggezonden op kosten van de klant. Box for you draagt zorg voor de eventueel uit te voeren reparaties bij de fabrikant. Onafhankelijk van het vastgestelde probleem van het artikel, moet altijd met het defecte product, een kopie van de rekening en het garantiebewijs mee teruggestuurd worden.

10.7 wanneer na controle van de technische dienst blijkt dat het artikel niet defect is, dan zullen er steeds bestekkosten worden aangerekend.

Artikel 11 – levering

11.1 de bestelling wordt geleverd op het adres dat de klant bij de bestelling doorgegeven heeft. De levering zal worden uitgevoerd naar de keuze van de klant zoals hieronder vermeld.

11.2 wie een bestelling plaatst op de box for you webshop, kan de artikelen thuis laten leveren.

Levering aan huis
indien de bestelling binnen de door de transportdienst vastgelegde grenzen valt, kan box for you de artikels ook thuis of op een ander adres laten leveren. Binnen belgië bedraagt de leveringskost 7,95 euro per zending. Verzendingen naar nederland en luxemburg komen op 12 euro.

Voor verzendingen naar andere landen zijn de kosten op aanvraag.

11.3 wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op het leveringsadres binnen 6 à 10 werkdagen. Wanneer een artikel niet in webshopstock is, wordt het aangeboden op het leveringsadres in 2 à 4 weken. Box for you informeert de klant over de leveringstermijn in de bestelling bevestiging.

11.4 als box for you niet tijdig kan leveren, contacteert box for you de klant binnen de 7 dagen na de bestelling. Als box for you de klant niet tijdig op de hoogte brengt, kan de klant kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval betaalt box for you de klant uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

11.5 box for you kiest enkel en alleen voor verzekerde verzendingen. Het pakket is dus verzekerd van zodra het atelier van box for you verlaat tot het bij de klant aankomt.

11.6  box for you behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de transportkosten te verhogen indien de totale omvang en/of het totale gewicht niet aan de standaard beantwoorden. Met standaard afmeting wordt bedoeld: de omtrek (= 2 x diepte + 2 x hoogte + lengte) mag max. 3 meter bedragen, met langste lengte kleiner dan 1,75 meter. Het maximumgewicht per colli bedraagt 31,50 kg.

11.7 box for you behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

Artikel 12 – verzending

12.1 voor het verzenden van de artikels van de webshop maakt box for you gebruik van de diensten van bpost.

12.2 door gebruik te maken van de optie om het pakket (of de pakketten) te verzenden verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden die gehanteerd worden door bpost en deze te aanvaarden.

12.3 de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Bpost zijn terug te vinden op www.bpost.be/nl/terms-and-conditions

12.4 indien het pakket zwaarder weegt dan 31,50 kg, de omtrek groter is dan 3 meter of de langste zijde groter is dan 1,75 meter, gelden andere tarieven dan het standaardtarief. Bij de verwerking van de bestelling zal in dat geval een van de medewerkers van box for you contact opnemen met de klant vooraleer het pakket op te sturen.

Artikel 13 – overmacht

13.1 onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die box for you niet kan worden toegerekend. Dit in het geval van onder meer bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van box for you, transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard waardoor het vervoer van en naar box for you belemmerd wordt.

13.2 gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van box for you opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Artikel 14 – intellectuele eigendom

14.1 box for you website, logo, teksten, foto’s, namen en in het algemeen alle communicatie van box for you zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij box for you, hetzij bij de toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

14.2 het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de klant bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurcombinatie, etc… niet kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van box for you.

Artikel 15 – klachtenregeling en geschillen

15.1 box for you hoopt natuurlijk steeds dat alle klanten 100% tevreden zijn. Als de klant toch suggesties of opmerkingen zou hebben over de diensten van box for you, kan de klant box for you contacteren via info@boxforyou.be. Box for you doet er alles aan om de mail binnen de 2 werkdagen te behandelen.

15.2 op alle overeenkomsten die box for you afsluit met de klanten, ongeacht de woonplaats, is uitsluitend het belgische recht is van toepassing. Uitsluitend de belgische hoven en rechtbanken hebben rechtsmacht. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van box for you is gelegen zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil tussen box for you en de klant.

Dit geldt ook ten aanzien van particulieren, die dit expliciet aanvaarden door aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Artikel 16 – verwerking van persoonsgegevens

16.1    box for you gebruikt persoonsgegevens om u diensten te verlenen en uw behoeften en interesses in kaart te brengen. Meer specifiek gebruiken wij uw gegevens om u te helpen een transactie of bestelling te voltooien, om met u te communiceren, u diensten en ondersteuning te verlenen, om u op te hoogte te houden van diensten en voordelen, en om speciale aanbiedingen op maat te maken. Soms worden uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor marktonderzoek met betrekking tot producten of diensten van box for you. Wij bieden u de gelegenheid om voorkeuren voor uw privacy in te stellen met betrekking tot dergelijke communicatie. Creditcardgegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking van betalingen en ter voorkoming van fraude. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden door onze financiële partners of door box for you zelf en worden niet langer bewaard dan nodig om de diensten te verlenen, tenzij u ons vraagt uw creditcardgegevens te bewaren voor toekomstige aankopen.

16.2 persoonsgegevens die online zijn verzameld, kunnen worden gecombineerd met gegevens die u box for you verstrekt via andere bronnen, zoals productregistratie, callcenters of openbare evenementen zoals beurzen of seminaries.

16.3 niet-persoonsgegevens worden samengenomen voor reportage over de bruikbaarheid, prestaties en effectiviteit van box for you’s website. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruiksgemak en de inhoud van de site te verbeteren.

16.4 box for you streeft ernaar uw persoonsgegevens actueel te houden. We hebben technologie, beheerprocedures en beleid geïmplementeerd om klantgegevens goed bij te houden. We geven u toegang tot uw gegevens, waarbij we zullen pogen u on line toegang te geven zodat u uw gegevens kunt wijzigen. Ter bescherming van uw privacy en om veiligheidsredenen proberen we uw identiteit te controleren aan de hand van een wachtwoord en gebruikers-id voordat u toegang krijgt tot uw gegevens. Bepaalde gedeelten van websites van box for you zijn alleen toegankelijk voor bepaalde personen via wachtwoorden en andere persoonlijke id’s.

16.5 de handigste manier om uw persoonsgegevens te bekijken en te wijzigen is door terug te gaan naar de webpagina waar u uw gegevens hebt ingevoerd en de instructies op die pagina te volgen.

 

Artikel 10: AUTEURSRECHTEN ETC.
1 De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, modelrechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden, of daarvan afgeleide rechten, noch op enig ander recht krachtens het Belgische Wetboek Economisch recht, boek XI, of het Benelux Verdrag betreffende de Intellectuele Eigendom of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de intellectuele eigendom, dan wel het recht met betrekking tot enig ander recht van derden. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden krachtens deze wetten of regelgeving geldend kunnen maken alsmede voor alle kosten die met het verweer daartegen gepaard gaan.


2 Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken worden vermoed in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de opdrachtnemer tot stand te zijn gekomen. De opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of ander intellectuele eigendomsrecht dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten.


3 Alle intellectuele eigendomsrechten op van de opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer (blijven) toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. Voor zover als nodig draagt de opdrachtgever bij deze automatisch en van zonder enige formaliteit alle intellectuele eigendomsrechten over aan de opdrachtnemer die hij alsnog zou verkrijgen door de uitvoering van de overeenkomst. Het in dit lid bepaalde geldt ook indien de desbetreffende werkzaamheden of zaken als afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.


4 De opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de in de opdracht begrepen afgeleverde zaken en (of) gegevens. Meer in het bijzonder geldt dat het resultaat van enige werkzaamheid waardoor intellectuele eigendomsrechten zijn ontstaan, noch aan derden ter bewerking of verveelvoudiging beschikbaar mogen worden gesteld, noch door de opdrachtgever zelf mogen worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk uitsluitend aan de opdrachtnemer als uitsluitende eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.


5 Bij overtreding van het in lid 3 gestelde verbeurt de opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete van
€ 2.000, per overtreding en € 250, per dag(deel) dat de overtreding duurt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding door de opdrachtgever van alle voor de opdrachtnemer daaruit voortvloeiende schade.Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes berekent de opdrachtnemer geen kosten, tenzij daarvoor specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de werkzaamheden van de opdrachtnemer en van de daarmede gepaard gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht.


Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) anders is overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer. Indien de opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle werkzaamheden verband houdende met de voorbereiding daarvan in rekening worden gebracht.

 Kosten, voortvloeiende uit of verband houdende met aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zulke prijsverhoging zullen vermoed te zijn voorafgaandelijk aanvaard door de opdrachtgever, minstens zodra uitvoering werd gegeven aan de aanvullingen en wijziging van de opdracht.
4 De door de opdrachtnemer gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten kunnen onder meer, doch niet uitsluitend, bestaan uit de prijzen van de te verwerken materialen, declaraties van ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en verzekeringskosten.
5 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan tien procent. Het meer- of mindergeleverde wordt in rekening gebracht.
6 Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde belasting en overige door de overheid opgelegde heffingen zoals BTW. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering, door ten tijde van de totstandkoming van de over-eenkomst nog onbekende factoren, de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan buiten de wil van de opdrachtnemer om en welke de opdrachtnemer schriftelijk kan onderbouwen, is de opdrachtnemer gerechtigd ter zake van de opdracht overeengekomen tarieven dienovereenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgever aan te passen, evenwel met een maximumoverschrijding van tien procent van de afgesproken hoofdsom. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de opdracht kan worden besloten.
8 Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschort of beëindigt op grond van deze algemene voorwaarden of het gemene recht, heeft de opdrachtnemer recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 12: EIGENDOM HALFFABRIKATEN, PRODUCTIEMIDDELEN ETC.
1 Alle door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken, zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen blijven in eigendom toebehoren aan de opdrachtnemer, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
2 De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
3 De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken, alsmede resten, zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever voorafgaandelijk schriftelijk overeenkomen dat deze zaken door de opdrachtnemer zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste één jaar en zonder dat de opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.